Pan Samochodzik streszczenie

Imię

Pan wraz z trzema harcerzami o pseudonimach: , i , podejmuje się rozwiązać zagadkę sprzed lat. Odnalezione bowiem zostały XIV-wieczne dokumenty dotyczące tragicznego końca dziejów zakonu , z których wynika, że zaginiony zakonny został być może ukryty w jednym z zamków krzyżackich na terenie . Wielu żądnych bogactwa i przygód poszukiwaczy wyrusza, aby odnaleźć legendarne bogactwa. Szlak przygody wiedzie bohaterów przez Pojezierze Suwalskie, Ziemię Chełmińską i zamki krzyżackie np. w . Głównymi przeciwnikami Pana Samochodzika są – Petersonowie, zawodowi poszukiwacze skarbów. Tropiąc zagadkę jednocześnie walczą oni wszyscy z oszustami, którzy wyłudzają od cudzoziemców pieniądze w zamian za informacje prowadzące do skarbu. Kluczem do rozwiązania zagadki jest hasło: „Tam Twój, gdzie Twoje”. Przy sporej pomocy trzech harcerzy, Pan Tomasz odkrywa coraz to nowe ślady wiodące do celu... do miejscowości Kortumowo, do małego kościółka i jego tajemniczych podziemi, a czy go osiągnie? Myślę, że już wiecie sami 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here