Palmy wielkanocne

Imię
Wieś Łyse

Przygotowania do procesji palmowej rozpoczynają się

Polacy najczęściej
W Nowym Sączu wybiera się palmy
Dla rodziny Szkaradków robienie palm stanowi
Ludzie dotykają się nawzajem palmami, gdyż wierzą, iż w ten sposób
Drzewo na palmy ścina się wcześniej, aby było

Urodzaj żyta zapewniają wbite w pole krzyżyki palmowe, które przyozdobione są

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here