palmy wielkanocne 3

Imię
1) gałązka wierzby pokryta kwiatostanem w kształcie wiotkiego kłosa
2) pęk, kita czegoś, np. liści, zwykle noszony jako ozdoba przy hełmie, kapeluszu itp.
3) drzewo lub krzew o podłużnych wąskich liściach i kwiatach zebranych w bazie
4) połączyć ze sobą długie, cienkie elementy przekładając, przeciągając na przemian jeden przez drugi, trzeci itd.
5) nadawać czemuś charakter sakralny przez modlitwę i pokropienie wodą święconą
6) przedmiot wykonany ręcznie
7) uderzać biczem, rzemieniem itp.
8) szary proszek pozostający po spaleniu czegoś

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.