palmy wielkanocne 3

Imię
1) gałązka wierzby pokryta kwiatostanem w kształcie wiotkiego kłosa
2) pęk, kita czegoś, np. liści, zwykle noszony jako ozdoba przy hełmie, kapeluszu itp.
3) drzewo lub krzew o podłużnych wąskich liściach i kwiatach zebranych w bazie
4) połączyć ze sobą długie, cienkie elementy przekładając, przeciągając na przemian jeden przez drugi, trzeci itd.
5) nadawać czemuś charakter sakralny przez modlitwę i pokropienie wodą święconą
6) przedmiot wykonany ręcznie
7) uderzać biczem, rzemieniem itp.
8) szary proszek pozostający po spaleniu czegoś

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here