palmy wielkanocne 2

Imię

  1. Turyści ciekawi regionalnego obyczaju łatwo trafiają do wsi Łyse.

  2. Na Podkarpaciu i Kurpiach robi się obecnie inne palmy niż w przeszłości.

  3. Najdłuższe palmy robi się na Podkarpaciu.

  4. Franciszek Szkaradek nauczył się robić palmy od swojej siostry.

  5. Palmy nabierają specjalnej mocy, jeżeli ludzie się nimi nawzajem dotykają.

  6. Pień palmy kurpiowskiej nie może być oplatany: różnymi roślinami leśnymi.

  7. Gospodarze na Podkarpaciu karmią swoje zwierzęta resztkami poświęconej palmy.

  8. W Środę Popielcową wypuszczają listki nowe palmy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here