ortografia

Imię

Scenarisz film „Pśladowana przez pea”.
Zmiechało. W jednym z pokoi otelowych lareatka głwnej nagrody akrat szykowała się na bal. Miała dobry  umor. Starannie wykonała makija.  Włoyła srebystą sknię. Wyglądała               pepięknie. W pokoj słyać było tylko cią mzykę. Nagle zza dwi dobiegł    potęny ałas. „Ktoś stelił” – pyszło jej do głowy. Dziewczyna wyjała na zewnąt. To jeden z portretw w                   ciękich, złocony   rama spadł z ukiem na podłogę.            Wrciła do  pokoj.


Na sekretayku leał krtki list. Syliła się po niego.                                         Peczytała: „Zamw takswkę na godzinę smą. Kwadrans przed dwdziestą     ostronie zejdź po sodach. Wsiądź do samoodu. Kierowca zabiee Cię na dwoec. Tam oczekj dalszych wskazwek!”. Westnęła cięko.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here