ortografia

Imię

Scenarisz film „Pśladowana przez pea”.
Zmiechało. W jednym z pokoi otelowych lareatka głwnej nagrody akrat szykowała się na bal. Miała dobry  umor. Starannie wykonała makija.  Włoyła srebystą sknię. Wyglądała               pepięknie. W pokoj słyać było tylko cią mzykę. Nagle zza dwi dobiegł    potęny ałas. „Ktoś stelił” – pyszło jej do głowy. Dziewczyna wyjała na zewnąt. To jeden z portretw w                   ciękich, złocony   rama spadł z ukiem na podłogę.            Wrciła do  pokoj.


Na sekretayku leał krtki list. Syliła się po niego.                                         Peczytała: „Zamw takswkę na godzinę smą. Kwadrans przed dwdziestą     ostronie zejdź po sodach. Wsiądź do samoodu. Kierowca zabiee Cię na dwoec. Tam oczekj dalszych wskazwek!”. Westnęła cięko.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.