ONZ pytanie otwarte

Imię

Zastanów się teraz nad sensem istnienia ONZ i opowiedz się po jednej ze stron: ONZ robi dużo dobrego i powinno istnieć lub organizacja nie ma sensu i należałoby ją zlikwidować. Napisz poniżej argumenty, które przekonały Cię do zajęcia danego stanowiska.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here