ONZ misja pokojowa

Imię

Twoim zadaniem będzie zebranie jak najwięcej informacji i opisanie przebiegu jednej z wymienionych poniżej misji pokojowych ONZ. Zadanie możecie zrobić online i przesłać odpowiedź w okienku poniżej bądź też zapisać tekst w zeszycie do wiedzy o Polsce.
Postarajcie się, aby każdy z przygotowanych tekstów odpowiadał na pytania: • Co było przyczyną konfliktu?

 • Jak doszło do wysłania misji wojskowej?

 • Ilu żołnierzy brało w niej udział?

 • Czy Polacy brali udział w tej misji?

 • Jak zakończyła się interwencja ONZ?


Misje pokojowe:


 • 1948 Bliski Wschód (po konflikcie izraelsko‑arabskim)

 • 1949 pogranicze indyjsko‑pakistańskie

 • 1950 Korea Południowa

 • 1964 Cypr

 • 1967 konflikt izraelsko‑palestyński

 • 1973 po konflikcie izraelsko‑egipskim

 • 1990 operacja „Pustynna burza”

 • 1992 Kambodża

 • 1992 Jugosławia

 • 1993 Rwanda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here