okragly stol p/f

Imię
Polacy byli niezadowoleni, bo zarabiali bardzo mało.
Polacy byli niezadowoleni, bo na półkach sklepowych było tyle żywności, że nie wiedzieli co wybrać.
Polacy byli niezadowoleni, bo choć rosły im pensje, mogli za nie kupić coraz mniej.
Polacy byli niezadowoleni, bo często półki w sklepach były puste.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here