okragly stol p/f 2

Imię
Stół, przy którym obradowano był okrągły bo taki łatwiej było ustawić w sali.
W obradach Okrągłego Stołu mogło uczestniczyć 700 osób!
W obradach przy Okrągłym Stole uczestniczyli Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski.
Kwestie sporne rozstrzygane były podczas nieoficjalnych obradach w Helence.
Postanowieniem obrad była organizacja w pełni wolnych wyborów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here