obiady czwartkowe

Imię

Wybierz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe:  • Król zainicjował obiady czwartkowe, ponieważ strasznie nudził się w ogromnym zamku i chciał się spotkać ze znajomymi.

  • Obiady czwartkowe odbywały się w każdy czwartek. Przybywali na nie artyści, intelektualiści, naukowcy i politycy.

  • Edukacja miała być jednym z tych elementów, które pomóc miały Polsce w zachowaniu niepodległości.

  • Relacje ze spotkań znajdowały się w gazecie, która nazywała się "Zabawy lekkie, łatwe i przyjemne".

  • Obiady czwartkowe odbywały się na Zamku Królewskim w Warszawie lub w warszawskich Łazienkach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.