Norymberga 2

Imię
prezydent, USA
premier, Wielka Brytania
szef Rządu Tymczasowego, Francja
sekretarz generalny Komunistycznej Partii Związku Sowieckiego, ZSRS
prezydent Krajowej Rady Narodowej, Polska

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.