Norymberga 1

Imię
Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze w 1945 r. powołały...
Międzynarodowy Trybunał Wojskowy w Norymberdze orzekał w sprawach zbrodni...

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.