Neologizmy

Imię

W każdym punkcie podano dwa znaczenia tego samego wyrazu. Zapisz przy każdej parze, o jaki wyraz chodzi. Zastanów się, które znaczenie zostało nadane później.  1. Człowiek prowadzący samolot; urządzenie umożliwiające obsługę urządzeń elektronicznych z pewnej odległości -

  2. Prawo ucznia do przejścia do następnej klasy; rozpowszechnianie jakiegoś towaru, często przez reklamę lub obniżkę ceny -

  3. zwierzę charakteryzujące się dobrze rozwiniętą nogą i muszlą, najczęściej zwinięte spiralnie; droga w formie linii spiralnej, stosowana w wielopoziomowych garażach i na skrzyżowania dróg -

  4. Na przykład Zygmunta na Wawelu, słychać go podczas najważniejszych wydarzeń w państwie; spodnie o nogawkach obcisłych na górze i zdecydowanie rozszerzających się od kolan ku dołowi -

Ułóż 2 zdania z wybranymi słowami z ćwiczenia wyżej, by pokazać różnicę znaczeń tych słów.
Poniższe wyrazy są neologizmami znaczeniowymi. Ułóż związki wyrazowe, które będą ilustrowały rożne znaczenia tych wyrazów. Skorzystaj ze wzoru.

pamięć / poczta / goryl / dysk / szczyt / komórka
wzór: korek - korek butelki; korek na autostradzie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here