NATO

Imię
Ile państwo członkowskich liczy NATO?
W którym roku Polska przystąpiła do NATO?
NATO pomaga krajom:
Czy - według Ciebie - w Polsce powinny stacjonować wojska innych państw NATO? Uzasadnij zdanie.
Wyraź swoją opinię na temat problemu, którego dotyczy dyskusja na forum internetowym.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.