Nagroda_Nobla

Imię

Jak miał na imię fundator Nagrody Nobla?

Nobel wynalazł:

Maria Skłodowska-Curie zdobyła nagrodę za:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.