Morze Bałtyckie

Imię
Morze Bałtyckie jest morzem epikontynentalnym. Oznacza to, że jest morzem:
Wody Morza Bałtyckiego charakteryzują się stratyfikacją. Wraz z głębokością następuje:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here