Morze Bałtyckie 3

Imię
Zaznacz przyczyny zanieczyszczenia wód Bałtyku.
Wskaż działania, które mogą się przyczynić do poprawy stanu środowiska Morza
Bałtyckiego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.