Morze Bałtyckie 2

Imię

Morze Bałtyckie powstało (w dzisiejszej postaci) w plejstocenie.

Gdyby poziom morza obniżył się o 50 m, z Bałtyku powstałoby kilka niezależnych od siebie jezior.

Klify występują tylko na polskim odcinku wybrzeża Morza Bałtyckiego.

Złoża ropy naftowej i gazu ziemnego znajdują się polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego.

Morze Bałtyckie jest największym na świecie morzem o wodach słonawych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here