Mazury

Imię
Jakie jest największe jezioro na Mazurach?
Jakie miasto jest stolicą województwa warmińsko-mazurskiego?
Czy na Mazurach żyją żubry?
Mazury to region w której części Polski?
Ile mniej więcej jezior znajduje się na Mazurach?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here