Maria Skłodowska

Imię

Maria Skłodowska-Curie była kobietą bardzo mądrą, wytrwałą i odważną. Rozwiązując to zadanie dowiesz się więcej o jej działalności:
W Paryżu stworzyła Instytut Radowy, nowoczesną placówkę medyczną i badawczą, z prawdziwym, doskonale wyposażonym . Wybucha I wojna światowa, ogłoszona zostaje mobilizacja, Maria zdaje sobie sprawę, że musi zamknąć Instytut i ukryć rad - co robi, osobiście wywożąc go do Bordeaux. Zamierza też walczyć na wojnie. Dzięki swojemu uporowi zdobywa , wyposaża je w aparaturę rentgenowską i organizuje ruchome stacje rentgenowskie. Dostaje się na front, na granicę belgijsko-francuską i szkoli personel medyczny, jak robić . Warto wiedzieć, że jest jedną z nielicznych kobiet w tamtych czasach, które mają . Dzięki jej pracy tysiące żołnierzy przechodzi operacje, a nie amputacje. Po wojnie wraca do . Instytut Radowy zaczyna działać normalnie, a do laboratorium Marii przyjeżdżają stypendyści z całego świata. Ona sama dba o to, by było wśród nich jak najwięcej , wspiera w ten sposób naukę polską dźwigającą się po odzyskaniu niepodległości. Maria zakłada również Instytut Radowy w Warszawie. Udziela się nie tylko naukowo - reprezentuje sprawę polską w Lidze Narodów, gdzie od 1922 roku zasiada jako Komisji Współpracy Międzynarodowej.  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here