Malbork

Quiz o Malborku

Imię
1. Wybierz zakładkę „miejsca” znajdującą się w lewym górnym rogu strony wirtualnego Malborka, udaj się do Zamku Średniego – Dziedziniec. Przejdź wokół dziedzińca, w jednym z miejsc ustawione są pomniki Wielkich Mistrzów Krzyżackich – ile ich jest?
2. Następnie udaj się na wieżę. Rozejrzyj się wokół, zamek położony jest przy rzece, jak brzmi jej nazwa?
3. Podaj nazwy 2 miejsc, które można zobaczyć online zwiedzając Zamek w Malborku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here