Lalka bohaterowie

Imię
Połącz bohaterów Lalki z odpowiednimi elementami fabuły.

Opowieść o śpiącej pannie ze złotą szpilką w głowie
Plan wyswatania Wokulskiego z panią Stawską
Diagnoza romantycznej natury Wokulskiego
Miłość do posągu Apollina
Spotkanie z Geistem
Emocjonująca przejażdżka konna
Plany zbudowania machiny latającej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here