kolokwializmy 2

Imię
[Skawiński w końcu wylądował jako latarnik w Aspinwallu.]
[Bajki Krasickiego są jakby nauką dla Polaków.]
[Scrooge po wizycie trójki duchów się ogarnął.]
[Na wieczór poezji nauczyłem się kilku kawałków z Mickiewicza.]
[Miłość do Ligii przerobiła Winicjusza na prawdziwego chrześcijanina.]

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here