Kaszuby wybór

Imię

  • Zatoka Pucka - zachodnia część Zatoki , położona niedaleko miejscowości ;

  • Zatoka Gdańska - zatoka na morzu Bałtyckim, położona pomiędzy Polską a ;

  •   - miasto położone nieopodal ujścia Wisły. Największe miasto regionu, stolica województwa i ważny port, wywodzący się jeszcze z czasów średniowiecznych;

  • Hel - miasto rybackie i wypoczynkowe, położone na samym skraju Mierzei ;

  • Mierzeja Helska - piaszczysty o długości 35 kilometrów, utworzony przez prąd morski; północny kraniec (a według wielu: początek) Polski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here