Kaszuby uzupelanianie

Imię

Kim są Kaszubi?


Uzupełnij tekst podanymi wyrazami: połabski / Kaszubów / polski / Gdańskiego / Bałtyku / Kartuzach / kultura


W Muzeum Kaszubskim w   gromadzone są przedmioty związane z historią i kulturą    Kaszubi mieszkają dziś przede wszystkim na historycznych terenach Pomorza . Wywodzą się z pomorskich plemion słowiańskich, które w średniowieczu zamieszkiwały wybrzeże . Posługują się odrębnym językiem, przypominającym przede wszystkim , ale także niemiecki oraz dwa wymarłe dziś języki: i pruski. Tradycyjna   kaszubska jest niezwykle interesująca. Dowiesz się o niej więcej już za chwilę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here