jadwiga2 prawda fasz

Imię

  1. Królowa nie wiedziała o istnieniu Akademii Krakowskiej.

  2. Królowa nie była zainteresowana wspieraniem Akademii Krakowskiej, wolała wspierać uniwersytet Pradze.

  3. Akademia Krakowska podupadła po śmierci Kazimierza Wielkiego, a wielu profesorów i studentów wyjechało za granicę.

  4. Królowa pracowała nad odnowieniem Akademii Krakowskiej jednak do tego potrzebni byli ludzie wykształceni gdzie indziej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.