jadwiga i jagiello podsumowanie

Imię
Królowa Jadwiga w Polskiej tradycji przeszła do historii jako władczyni zajmująca się głównie modlitwą, wspierająca ludzi świata nauki i dbająca o rozwój kultury.

Pamiętać jednak trzeba, że była ona również władczynią, która w razie potrzeby potrafiła zmagać się z innymi wyzwaniami. Poprowadziła wyprawę na celem jej przyłączenia do Polski. Potrafiła pogodzić skłóconych , a także dopominać się o prawa Polski u . Wspierali ją w tym , jednak rola samej królowej była również niemała, a w razie potrzeby potrafiła ona być stanowcza i zdeterminowana.
Szansą na rozbicie potęgi państwa był trwały sojusz z Wielkim Księstwem Litewskim. Fakt, że Litwa była krajem uniemożliwiał jego zawarcie. Pierwszym warunkiem był więc chrzest mieszkańców ziem litewskich. Aby sojusz był trwały, potrzebny był jeszcze ślub trzynastoletniej - królowej Polski - z dużo starszym od niej Władysławem Jagiełłą, wielkim litewskim. Zanim jednak doszło do chrztu i ślubu, Polska i Litwa musiały podpisać stosowną umowę. 14 sierpnia 1385 roku podpisano tak zwaną w Krewie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here