Irena Sendlerowa

Imię
Kto sprawił, że świat poznał historię Ireny Sendlerowej?
Jako młoda kobieta Irena marzyła o studiach związanych z:
Dlaczego Irenę skreślono z listy studentów?
Podczas wojny mąż Ireny:
Irena Sendlerowa pomagała potrzebującym podczas:
Jednym z najsmutniejszych wojennych wspomnień Ireny Sendlerowej:
Dokumentację zawierającą dane o uratowanych dzieciach Irena Sendlerowa ukrywała m.in. w:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here