Interpunkcja

Imię

Zarezerwowałem cztery bilety do kina: dla mamy, taty, siostry mojej mamy, cioci Ewy i dla mnie.

Marcin śpiewając cicho grał na pianinie.

Błędne informacje o szkodliwości szczepionek, które obiegły duńskie media w latach 2013-2016 doprowadzimy do spadku liczby szczepień przeciwko HPV.

Zatrudnimy listonoszy. Oferujemy wynagrodzenie "na czas" i przyjazną atmosferę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here