II ws

Imię
Jak nazywał się niemiecki pancernik, który otworzył ogień w kierunku Westerplatte 1 września 1939 r.?
Poza Niemcami i Związkiem Radzieckim, jaki kraj zaatakował Polkę we wrześniu 1939 r.?
Jaką nazwę nosił plan niemieckiego ataku na Polskę?

Kto w maju 1939 r., odrzucając żądania Hitlera, powiedział: „My w Polsce nie znamy pojęcia pokoju za wszelką cenę”, „Honor jest rzeczą bezcenną”?

Gdzie w sierpniu 1939 r. Niemcy i ZSRR podpisały Pakt Ribbentrop–Mołotow, który faktycznie oznaczał IV rozbiór Polski?

Jak nazywał się szef hitlerowskiej propagandy?

W którym roku Stany Zjednoczone włączyły się do II wojny światowej?

Kiedy ZSRR dokonał ataku na Polskę?

Prowokacja gliwicka miała miejsce:

W który roku toczyła się Bitwa o Anglię?

Która znana firma produkowała mundury dla oddziałów SS?

W której bitwie miał brać udział niedźwiedź Wojtek, pomagając w noszeniu amunicji?

Gdzie w rejonie Puszczy Kampinoskiej Niemcy rozstrzelali w latach 1939-40 blisko 2 tys. obywateli polskich, wśród nich wielu przedstawicieli elity intelektualnej i kulturalnej?

W którym z miast okupowanej Polski już w październiku 1939 r. Niemcy założyli pierwsze getto dla Żydów?


(Największe getto w Polsce znajdowało się w Warszawie, gdzie na powierzchni około 3,3 km² stłoczono ponad 400,000 Żydów.)

Kto w 1943 r. po ucieczce z Auschwitz-Birkenau był autorem raportu o sytuacji więźniów w tym niemieckim nazistowskim obozie koncentracyjnym i zagłady?

„Ryczącymi krowami” powstańcy warszawscy nazywali niemieckie:

„Wilczy Szaniec”, kwatera główna Adolfa Hitlera w trakcie wojny z ZSRR, mieściła się w bunkrach:

Jakim kryptonimem oznaczono amerykańską bombę atomową zrzuconą w sierpniu 1945 r. na Hiroszimę?

Polski dywizjon myśliwski 303, wsławiony zwycięstwami w Bitwie o Wielką Brytanię, nosił imię:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here