II wś quiz 2

Imię

Miasta, które należały do Polski przed II wojną światową i  należą dziś.

Miasta utracone przez Polskę po II wojnie światowej.

Miasta przyłączone do Polski po II wojnie światowej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.