Igrzyska śmierci test

Imię

Co zrobił Peeta dla Katniss przed Igrzyskami?

Co oznacza numer dystryktu?

Dlaczego Katniss nawiązała sojusz z Rue?

Ile trybutów bierze udział w igrzyskach?

Dlaczego Kapitol urządzał Głodowe Igrzyska?

Jak nazywał się mentor Katniss i Peety?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here

Igrzyska śmierci test

Welcome to your Igrzyska śmierci test


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here