Igrzyska śmierci streszczenie

Imię

Akcja toczy się w futurystycznym państwie , podzielonym na luksusowy i bogaty oraz otaczające go przemysłowo-rolnicze dystrykty. Przed kilkudziesięciu laty doszło w nich do  mającego na celu obalić władzę Kapitolu, zostało ono jednak stłumione, a ku przestrodze i w celu zastraszenia mieszkańców zorganizowano . Co roku w każdym z dwunastu  losowanych jest dwoje dzieci lub nastolatków, którzy następnie przystępują do walki na śmierć i  na specjalnie do tego stworzonej .


Główną bohaterką książki jest szesnastoletnia , mieszkanka najbiedniejszego Dystryktu Dwunastego. Gdy nadchodzi dzień losowania, spośród kilkuset losów zostaje wybrany ten, którego dziewczyna obawiała się najbardziej – na Głodowe Igrzyska wyznaczono jej młodszą , Prim. W akcie desperacji Katniss zgłasza się więc na ochotnika w ostatniej chwili ratując siostrę, wiedząc, że dla Prim wyruszenie na Arenę oznaczałoby . Teraz jednak to ona będzie musiała stawić czoło dwudziestu trzem przeciwnikom, a jedynym sposobem na powrót do domu będzie  ich wszystkich.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here