grunwald 3

Imię

  • Mistrz krzyżacki nie chciał walczyć i dlatego oddawał królowi polskiemu miecze.

  • Przekazanie dwóch mieczy miało sprowokować i zachęcić króla polskiego do walki.

  • Mistrz krzyżacki był bardzo pewny siebie i wygranej swojego wojska.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.