gra o Polske

Imię
Federalistyczna koncepcja polskiej polityki wschodniej została wprowadzona w życie zgodnie z jej podstawowymi założeniami poprzez podpisanie traktatu ryskiego.
Plany Józefa Piłsudskiego nie zostały zrealizowane, ponieważ m.in. nie były tym zainteresowane sąsiednie narody, które obawiały się dominacji Polski w regionie.
Korzyści terytorialne odniesione przez Polskę na Wschodzie zostały odniesione głównie dzięki pokonaniu w wojnie Rosji Sowieckiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here