gra o Polske zdjecie

Imię
Dzięki osobie oznaczonej literą A siedzącej obok Józefa Piłsudskiego polskie władze zyskały uznanie , ponieważ polityk ten
Podaj, kiedy najwcześniej mogło być wykonane powyższe zdjęcie. Uzasadnij odpowiedź.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here