Fryderyk Chopin

Imię
Uzupełnij tekst podanymi wyrazami: listopadowe, muzycznym, Paryżu, kompozytor, Warszawie, siedem


Fryderyk Chopin, wybitny polski , urodził się w 1810 roku w Żelazowej Woli. Dzieciństwo i młodość spędził w . Bardzo szybko okazało się, że młody Fryderyk obdarzony jest niezwykłym talentem . Pierwsze utwory skomponował jeszcze nim skończył lat! W 1830 roku wyruszył na międzynarodowe turnée. Wkrótce potem wybuchło powstanie . Chopin chciał w nim walczyć, jednak przyjaciele odwiedli go od tego pomysłu. Ostatecznie kompozytor nigdy nie wrócił do kraju i na stałe osiadł w , gdzie zmarł w 1849 roku

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here