Folwark ortografia

Imię

Utwór George'a ma wiele cech bajki. Główni bohaterowie to które myślą, mówią, snują marzenia i tęsknią, a więc pod wieloma względami przypominają . Mają one też swoje historyczne pierwowzory. Utwór Orwella to satyra polityczna pokazująca w krytycznym świetle historię rewolucji komunistycznej w Rosji oraz jej konsekwencje. W Folwarku zwierzęcym zwierząt spod panowania człowieka stopniowo obraca się w swoje przeciwieństwo. Przywódca, knur (postać wzorowana na sowieckim dyktatorze Józefie ), i posłuszne mu świnie wykorzystują kłamstwa, manipulację i terror, by zmienić pozostałych mieszkańców farmy w niewolników. Wszystkie wywalczone w czasie rewolucji prawa są stopniowo . Na koniec okazuje się, że życie pod nową władzą niczym nie różni się od poprzedniego, a pławiące się w luksusie świnie całkowicie upodobniły się do dawnych tyranów, czyli ludzi. Orwell dostrzegł nieludzki charakter reżimu sowieckiego i przedstawił klęskę projektu stworzenia państwa komunistycznego, w którym władza należy do partii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here