flagi

Imię
Wpisz nazwy państw w kolejności w jakiej ułożone są flagi zaczynając od lewego górnego rogu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here