eufemizmy

Imię
Wyjaśnij znaczenie podanych eufemizmów:
- do diaska!
- mijać się z prawdą
- jesień życia
- mieć dwie lewe ręce
- być za kratkami
- zasnąć snem wiecznym / przejść do wieczności / pójść do piachu
- używać łaciny
- być podchmielonym / być zawianym
- pożyczyć na wieczne nieoddanie / zwinąć coś
Jakie mogą być słowa? Dobierz odpowiednie przymiotniki i wyjaśnij ich znaczenie.
- słówka
- słowa
- słowa
- słówka
- słowa
- słowa
- słowa
- słowa

Uzupełnij przysłowia podanymi słowami: niewart, złotem, uszy, ważyć, słowa, głowie, srebrem, kości, ciepło, kosztuje, sześć.


- Dobre słowo mało , a pomaga wiele.
- Dobre słowo zawiera wystarczające na trzy zimy; złe słowo może dotknąć jak miesięcy mrozu.
- Gdy usłyszysz złe słowo, umyj zaraz .
- Mądrej dość dwie słowie.
- Kto słowa nie dotrzymuje, ten słowa .
- Ryby łowi się na wędkę – ludzi na .
- Słowa trzeba , ale nie liczyć.
- Mowa jest , a milczenie .
- Słowo, choć nie z głazu, może rozbić .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here