erystyka3

Imię

Lekką ręką wydawał pieniądze, co przesądziło o tym, że rodzice postanowili nie dawać mu kieszonkowego.


Programy X-a nie cieszą się popularnością wśród telewidzów, wobec tego trzeba je zdjąć z ramówki.


Ostatnio reklamowany antytrądzikowy żel do twarzy zawiera substancje szkodliwe dla zdrowia, z czego wniosek, że nie należy go używać.  


Joanna nie ma męża, co oznacza, że jest panną, wdową lub rozwódką.  


Wielu palaczy zapada na nowotwór, toteż trzeba leczyć się z uzależnienia od nikotyny.


Musimy zrezygnować z usług dotychczasowego dostawcy internetu, za czym przemawiają korzystniejsze ceny konkurencji.


Nie warto oszukiwać, gdyż prawda wcześniej czy później wyjdzie na jaw.


Nową roślinę trzeba postawić na parapecie, co wynika z tego, że potrzebuje ona dużo światła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here