elokwentne przymiotniki1

Imię

 1. cechą miłości do drugiego człowieka jest chęć, żeby ta osoba była szczęśliwa.

 2. Moje odczucia co do pracy Adama są – z jednej strony to świetny grafik, z drugiej – nie umie dogadać się z zespołem.

 3. Kasia nie może mieć swojego zdania, robi to, czego chce jej mąż.

 4. Najpopularniejszą ostatnio metodą na poznanie języków obcych jest nauka .

 5. Młodzi ludzie mają coraz to bardziej stosunek do wiary i religii.

 6. Pomysł nauczyciela, żeby poprowadzić lekcje w lesie, wydał się początkowo .

 7. Proszę o przesyłanie wiadomości, w których znajdować się będą wyłącznie niezbędne informacje.

 8. Nie wygrał debaty, ponieważ przytaczał

 9. Parlamentarzyści boją się , posiadających ogromną wiedzę i rozległe kontakty lobbystów.

 10. W chwili gdy pojawia się Łaska poezja obumiera jak stary człowiek, któremu objawił się Pan.

 11. Co pewien czas któryś wstawał i znikał za akacją.

 12. Zielke w książkach, łączy elementy literatury przygodowej i sensacyjnej z wyrafinowaną, narracją.

 13. Podejrzewam, że Ewę musi drażnić jej słodycz.

 14. - Panie, zabierz pan stąd tę głowę - doleciała z tyłu prośba jakiegoś widza.

 15. Skoro tylko usiedli, obok smętnej palmy, kelnerka, umalowana wyzywająco, jak na te złe czasy, wyszła zza amarantowej kotary.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here