elokwentne czasowniki2

Imię

 1. Dostać pierwszego dnia w mordę od Niemca, to jest skandal. wetknąłem głowę między ramiona, a bomba trrrach! - prosto w dziób okrętu.

 2. Ale nie wolno tego narodu obrażać , że tylko przy pomocy Hindusów może wydźwignąć się z upadku.

 3. Jedni ze wiernością królowi, inni za przyłączeniem się do rebeliantów.

 4. Do całości tego obrazu trzeba dopisać złą wolę ludzi, których celem było konsekwentne Kościoła, by nie rzec - walka z Kościołem.

 5. Są oczywiste i powszechnie znane propozycje rozwiązań mogących zatrzymać niszczenie demokracji i społeczeństw.

 6. O dziecku, które opowiada niestworzone rzeczy, mówimy, że .

 7. Obywatele, szybciej zajmujcie miejsca, nie ma co , czas wchodzić do środka. I was, i nas czekają nowe zadania.

 8. Koledzy, jak to koledzy. Jedni przyjaźnie , więc się na nich obraziłem. Inni namawiali, wyciągali z krypty na hulanki, ba, podsuwali... hmm... obiekty. I bawili się moim kosztem

 9. znane powiedzenie Bernarda Shawa: "Rzucenie palenia to nic trudnego, sam robiłem to dziesiątki razy”.

 10. Bezpośrednie przyczyny sprawcze popełnionego samobójstwa bywają trudne do ustalenia nawet w indywidualnym przypadku i z pewnością nie dają się na analizę szerszej zbiorowości.

 11. Tłuste policzki Szyca zsiniały od napływu krwi, pochylony nad świecą dyszał z oburzenia. - Ja też się pytam, i co z tego, że kozunie spalili miasto? Co z tego? Nam Polakom trzeba się bić, a nie - błysnęły białka oczu.

 12. Mogę przestać i tym samym dać sobie prezent: wolny czas bez wiszącej nade mną roboty i poczucie zwycięstwa.

 13. , osiedlowa jednostka społeczna zapewnia stworzenie należytych warunków dla zaspokajania różnorodnych potrzeb mieszkańców.

 14. Więc siedzieliśmy na krawężniku wartość oczekiwaną tej zmiennej losowej, nazwijmy ją lambda.

 15. Przez pewien czas między Oleksym i Millerem. Gdy uznał, że chlebuś smaruje Miller - dogadał się z nim.

 16. Czemu mają postępować - jak w konkurencji doskonałej - niczym price takers and quantity adjusters? Mogą przecież kolejne zmiany cen.

 17. Izrael zamierza przeciwko zajęciu się przez oenzetowski Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości budową muru oddzielającego Izrael od terytoriów palestyńskich.

 18. Może to być jego brutalny ojciec, tchórzliwy ponoć, a jednak "kawał chłopa"... Ale przecież nie mogę stchórzyć na Miłość Boską przed "damskim bokserem"!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here