elokwentne czasowniki1

Imię

 1. ubożeć

 2. wybrać, wybierać coś, głosować, zagłosować na coś, korzystać, skorzystać z prawa opcji

 3. uciekać tchórzliwie np. z pola walki; salwować się ucieczką;

 4. podsumowywać dłuższy wywód

 5. tracić, marnować czas; zwlekać z czymś; marudzić;

 6. wprawić kogoś w konfuzję, zakłopotanie, zbić z tropu, zawstydzić, speszyć, zszokować

 7. odstępować, odbiegać od tematu; mówić, pisać nie na temat

 8. przeżywać rozterki wewnętrzne, nie mogąc powziąć decyzji

 9. manifestować sprzeciw; mieć inne zdanie

 10. szacować, określać w przybliżeniu;

 11. przewidywać coś, na podstawie badań na przykładowej grupie danych, w stosunku do ogółu

 12.  przerabiać, zmieniać czyjąś wypowiedź, dostosowując ją do innej sytuacji

 13. nie uznawać czyjegoś prawa do jakichś działań

 14. odwlekać, odkładać na potem

 15. zmyślać lub koloryzować na jakiś temat; fantazjować

 16. przewidywać, przypuszczać, przedwcześnie wykonywać

 17. przypisywać komuś złe intencje; obmawiać

 18. powściągać, powstrzymywać, hamować; uśmierzać

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here