E-MAIL

Imię

E-mail jest adresowany do nauczyciela języka polskiego, zawiera prośbę o podniesienie oceny otrzymanej za ostatnie wypracowanie.

Koleżanka obiecała ci pomoc w nauce matematyki. Piszesz do niej e-maila, ponieważ pierwsze z umówionych spotkań nie doszło do skutku. Proponujesz nowy termin spotkania.

Piszesz e-mail do księgarni internetowej. Już ponad 3 tygodnie temu zamówiłeś książkę, która do Ciebie nie doszła. Zależy Ci na informacji na temat zamówienia, chcesz wiedzieć, kiedy otrzymasz przesyłkę. Numer zamówienia, który otrzymałeś od księgarni to 3589/FV.

Napisz e-mail nieformalny do znajomych z Polski, w którym zachęcisz ich do odwiedzenia Cię w Szwajcarii/ we Francji i krótko przedstawisz miejsca warte zwiedzenia.
Napisz e-mail formalny do polskiego biura WHO, w którym zapytasz o najnowsze zalecenia/informacje w sprawie covid-19.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here