dzien ziemi

Imię
Wskaż wykonywane przez ciebie codzienne czynności, które negatywnie i pozytywnie wpływają na środowisko naturalne

Zaproponuj działania (możliwe do wykonywania codziennie) mające na celu ochronę środowiska przyrodniczego.

Uzupełnij luki w tekście.


Pamiętajmy, aby zawsze światło, gdy wychodzimy z pokoju. Podczas myci zębów woda powinna być . Do szkoły najlepiej dojeżdżać .

Oceń, które ze zdan zawierają prawdziwe, a które fałszywe informacje.  1. Jazda autobusem jest korzystniejsza dla środowiska naturalnego niż jazda samochodem. .

  2. W sklepie należy wybierać produkty opakowane w wiele warstw folii. .

  3. Dla stanu środowiska nie ma znaczenia, czy produkty, które kupujesz, zostały wyprodukowane blisko czy daleko od miejsc ich sprzedaży. .

Połącz czynności ze skutkami, jakie wywoła ich wykonanie:  1. prysznic zamiast kąpieli w wannie .

  2. kupowanie produktów niepakowanych w folię .

  3. używanie żarówek energooszczędnych .

  4. jeżdżenie autobusem .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here