dyktando

Imię

Scenarisz film „Pśladowana przez pea”.
Zmiechało. W jednym z pokoi otelowych lareatka głwnej nagrody akrat szykowała się na  bal. Miała dobry  umor. Starannie wykonała makija.                 Włoyła srebystą sknię. Wyglądała pepięknie. W pokoj słyać było tylko cią mzykę. Nagle zza dwi dobiegł potęny ałas. „Ktoś stelił” – pyszło jej do głowy. Dziewczyna wyjała na zewnąt. To jeden z portretw w ciękich, złocony rama spadł z ukiem na podłogę. Wrciła do        pokoj. Na sekretayku leał krtki list. Syliła się po niego. Peczytała: „Zamw takswkę na godzinę smą. Kwadrans przed dwdziestą                ostronie zejdź po sodach. Wsiądź do samoodu. Kierowca zabiee Cię na dwoec. Tam oczekj dalszych wskazwek!”. Westnęła cięko.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.