dopełnienie

Uzupełnij tabelę, ustalajac dopełnienie, zadaj pytanie i określ przypadek  rzeczownika, który je wyraża, a następnie wskaż rodzaj dopełnienia (bliższe – dalsze). Następnie proszę o przesłanie pliku w załączniku poniżej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here