demagogia 2

Imię
a) Pan poseł jest kłamcą i nieuczciwym człowiekiem. Dlaczego więc mamy mu wierzyć?
b) Ponieważ nie mamy żadnych dowodów na to, że pan Nowak nie dopuścił się sprzeniewierzenia funduszy, możemy uznać, że jest winny.
c) Nasi słuchacze są inteligentnymi ludźmi, więc z pewnością rozumieją, że jest pan w błędzie.
d) Jeśli ta partia wygra wybory, to Polskę czekają lata stagnacji.
e) To nie jest tak istotny problem, przejdźmy zatem do tego, co najbardziej boli Polaków i na co zwracam uwagę w swoim programie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here