demagogia 1

Imię
a) Jak można twierdzić, że bezrobocie się zmniejsza, skoro moja koleżanka od dwóch lat nie może znaleźć pracy?
b) Kiedyś nie było tylu możliwości, tylu innowacji technologicznych, a mimo to ludzie byli szczęśliwi. Po co więc to zmieniać?
Większość Polaków, jak wykazały ostatnie badania, wybiera medycynę niekonwencjonalną i odrzuca szczepienia ochronne. Powinniśmy zatem zastanowić się nad zniesieniem ich obowiązku.
Ten suplement diety jest w 100 procentach pochodzenia naturalnego, nie może więc Ci zaszkodzić, nawet jeśli łączysz go z innymi lekami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, document, spreadsheet, interactive, text. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here